4060نظامی

4060نظامی

۴۰۶۰نظامی

L۳۰ :کد

۴۸۰,۰۰۰ ريال

4060نظامی

نام قطعه : ۴۰۶۰نظامی

توضیحات : STAGE BINERY COUNTER W/OSCILLATOR ۴۰۶۰CERAMIC

قیمت با تخفیف : ۴۸۰,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۴۸۰,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : در انبار موجود می باشد.

تعداد بازدید : ۲۲۴