100UH 3A bosh

100UH 3A bosh

۱۰۰UH ۳A bosh

E۳۷ :کد

۵۰,۰۰۰ ريال

100UH 3A bosh

نام قطعه : ۱۰۰UH ۳A bosh

توضیحات : سلف ۱۰۰میکروهانری ۳آمپر بشکه ای فاصله پایه ۷میلیمتر

قیمت با تخفیف : ۵۰,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۵۰,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : در انبار موجود می باشد.

تعداد بازدید : ۲۲۷