1000UF10V

1000UF10V

۱۰۰۰UF۱۰V

L۱۷/۱ :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

1000UF10V

نام قطعه : ۱۰۰۰UF۱۰V

توضیحات : خازن الکترولیت ۱۰۰۰میکروفاراد ۱۰ولت سایز۱۰*۶

قیمت با تخفیف : ۱۲,۰۰۰ ريال

قیمت اصلی : ۱۲,۰۰۰ ريال

تخفیف : ۰ %

وضعیت موجودی : در انبار موجود می باشد.

تعداد بازدید : ۲۱۸