آخرین محصولات (کلید چکشی( کلنگی ))

کلبد چکشی 3حالته 6پایه

کلبد چکشی 3حالته 6پایه

3004 :کد

۱۷۰,۰۰۰ ريال

کلید 6پایه وسط خاموش مخصوص استفاده از یک کلید در 2کنتاکت
کلید چکشی 3حالته 3پایه

کلید چکشی 3حالته 3پایه

3005 :کد

۱۵۰,۰۰۰ ريال

کلید وسط خاموش قابل نصب روی پنل و جعبه
کلبد چکشی 2حالته 6پایه

کلبد چکشی 2حالته 6پایه

3006 :کد

۳۳۹,۹۰۸ ريال

کلید 2حالته 6پایه مخصوص خاموش روشن کردن 2کانال یا معمولی
کلید چکشی 2حالته 3پایه

کلید چکشی 2حالته 3پایه

3007 :کد

۱۵۵,۰۰۰ ريال

کلید چکشی تک حالته 3پایه قابل نصب روی پنل