آخرین محصولات (ماسفت)

FS20UM

FS20UM

Q39 :کد

۰ ريال

MOSFET -N 300V 20A
75NF75

75NF75

Z86 :کد

۹۰,۰۰۰ ريال

POWER MOSFET N-CH 80A 75V
11N80

11N80

Z73 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

POWER MOSFET 11A 800V
20N60c3

20N60c3

Z74 :کد

۱۴۵,۰۰۰ ريال

POWER MOSFET N-CH 20A 600V
7N60C

7N60C

Z70 :کد

۷۳,۰۰۰ ريال

POWER MOSFET N-CH 7A 600V ISOLATED
IRF530N

IRF530N

Z4 :کد

۱۱۵,۰۰۰ ريال

POWER MOSFET N-CH 14A 100V 75W .14OHM 190ns
BS170

BS170

G19 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

N-CH Vds=60 V Ids=500ma 0.35W 18 ohm 10
IRF4905

IRF4905

2510 :کد

۷۰,۰۰۰ ريال

POWER MOSFET P-CH 74A 55V
IRF9Z24

IRF9Z24

2509 :کد

۷۰,۰۰۰ ريال

POWER MOSFET P-CH 11A 60V .028OHM
2N7000

2N7000

2508 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

MOSFET N 60v 0.2A
IRFP150N

IRFP150N

2466 :کد

۲۸۰,۰۰۰ ريال

N-CH 100V 39A
2N5484

2N5484

Q6 :کد

۵۰,۰۰۰ ريال

JFET-N CHANEL
2N5460

2N5460

2460 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

P-FET 40VIDSS 1MA TO-92
4N60

4N60

2236 :کد

۷۵,۰۰۰ ريال

ماسفت 4امپر 600ولت منفی
IRF520

IRF520

2272 :کد

۹۰,۰۰۰ ريال

MOSFET -N -8A -100v
2N3819

2N3819

1774 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

Uni/VHF, sym, 25V
IRFP460N

IRFP460N

1749 :کد

۲۷۰,۰۰۰ ريال

N-channel FET500V, 20A, 280W
IRFP250N

IRFP250N

1748 :کد

۳۱۵,۰۰۰ ريال

N-channel FET200V, 30A,
IRF9540N

IRF9540N

1747 :کد

۱۵۳,۰۰۰ ريال

P-channel FET100V, 19A, 150W
IRF9530N

IRF9530N

1746 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

P-channel FET100V, 12A, 88W
IRFZ44

IRFZ44

1745 :کد

۹۰,۰۰۰ ريال

N-channel FET 60V, 50A, 150W
IRF3205

IRF3205

1744 :کد

۹۰,۰۰۰ ريال

N-channel FET 55V, 110A, 200W
IRF840N

IRF840N

1743 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

N-channel FET 500V, 8A, 125W
IRF740N

IRF740N

1742 :کد

۸۵,۰۰۰ ريال

N-channel FET400V, 10A, 125W
  • ۲

    از

    ۱