آخرین محصولات (فیبر سوراخ دار)

فیبر 13000سوراخ

فیبر 13000سوراخ

1543 :کد

۲,۱۵۰,۰۰۰ ريال

فیبر سوراخ دارر 13000سوراخ در ابعاد بزرگ
فیبر خطی 4000سوراخ

فیبر خطی 4000سوراخ

1542 :کد

۰ ريال

فیبر 4000 که به صورت خطی پایه ها اتصال دارند
فیبر  4000سوراخ

فیبر 4000سوراخ

1541 :کد

۶۵۰,۰۰۰ ريال

فیبر4000سوراخ با ابعاد 24*12
فیبر سوراخ دار بردبردی

فیبر سوراخ دار بردبردی

1540 :کد

۰ ريال

فیبر سوراخ دار طرح بردبرد با تفاوت اینکه باید لحیم کاری
فیبر 2600سوراخ

فیبر 2600سوراخ

1539 :کد

۴۶۰,۰۰۰ ريال

فیبر سوراخ دار 2600سوراخ با ابعاد 17*11
فیبر خطی 1650سوراخ

فیبر خطی 1650سوراخ

1538 :کد

۲۵۸,۷۲۰ ريال

فیبر 1650سوراخ که به صورت خطی پایه ها اتصال دارند
فیبر 1650سورراخ

فیبر 1650سورراخ

1537 :کد

۳۱۰,۰۰۰ ريال

فیبر 1650 سوراخ با ابعاد 10*14
فیبر خطی 1000سوراخ

فیبر خطی 1000سوراخ

1536 :کد

۱۶۶,۳۲۰ ريال

فیبر سوراخ دار که به صورت خطی پایه ها وصل میباشند
فیبر 1000سوراخ

فیبر 1000سوراخ

1535 :کد

۲۲۰,۰۰۰ ريال

فیبر 1000سوراخ تک رو مسی با ابعاد 8*11
فیبر 567سوراخ

فیبر 567سوراخ

1534 :کد

۱۳۰,۰۰۰ ريال

فیبر یک طرف مسی 567 سوراخ با ابعاد 6*7
فیبر سوراخ دار 2 ای سی

فیبر سوراخ دار 2 ای سی

1533 :کد

۷۳,۹۲۰ ريال

فیبر اماده سوراخ دار مخصوص قرار دادن 2ای سی
فیبر 250سوراخ

فیبر 250سوراخ

1531 :کد

۴۴,۰۰۰ ريال

فیبر 250سوراخ با ابعاد 5*3.5