آخرین محصولات (رگولاتور سایز TO 92)

LM336-5

LM336-5

D9/1 :کد

۵۰,۴۷۰ ريال

5V REFERENCE VOLTAG
TL431

TL431

2206 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

Programmable Voltage Reference; Adjustable
LM385  1.2v

LM385 1.2v

2167 :کد

۹۰,۴۸۱ ريال

Precision 1.2V Ic Reference
79L12

79L12

1671 :کد

۳۰,۱۶۰ ريال

کاهنده ولتاژ منفی به منفی 12ولت 100میلی امپر
79L05

79L05

1670 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

کاهنده ولتاژ منفی به منفی 5ولت 100میلی امپر
78L12

78L12

1669 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

Io=100mA Vo:10.8..13.2V P:700mW
78L09

78L09

1668 :کد

۲۲,۰۰۰ ريال

کاهنده ولاژ به 9ولت 100میلی امپر
78L08

78L08

1667 :کد

۳۰,۱۶۰ ريال

کاهنده ولتاژ به 8 ولت 100میلی امپر
78L06

78L06

1666 :کد

۱۷,۰۰۰ ريال

Io=100mA Vo:5.6..6.8V P:700mW
78L05

78L05

1665 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

Io=100mA Vo:4.5..5.5V P:700mW