آخرین محصولات (خازن تانتالیوم)

3.3uf 25v tantalum

3.3uf 25v tantalum

Z84 :کد

۴۴,۰۰۰ ريال

خازن تانتالیوم3.3میکروفاراد16ولت 1%خطا
2.2uf 25v tantalum

2.2uf 25v tantalum

Z83 :کد

۴۹,۵۰۰ ريال

خازن تانتالیوم 2.2میکروفاراد25ولت1%خطا
1uf 25v  tntalum

1uf 25v tntalum

I56 :کد

۴۹,۵۰۰ ۴۷,۰۲۵ ريال

خازن تانتالیوم1میکروفاراد25ولتبا خطای 1%
1uf 16v  tantalum

1uf 16v tantalum

I55 :کد

۳۳,۰۰۰ ريال

خازن تانتالیوم 1میکروفاراد 16ولت 1%خطا