آخرین محصولات (ترانزیستورSMD)

2N3906smd

2N3906smd

SIM36 :کد

۲,۷۱۵ ريال

MMBT3906 PS 40V 0.2 A 0.31W
BC337-40smd

BC337-40smd

SIM35 :کد

۳,۶۴۰ ريال

NS 45V 0.5A H(FE)=250
BC327-40smd

BC327-40smd

SIM34 :کد

۸,۴۴۵ ريال

PS 45V 0.5A 0.625W 100MHZ