فونیکس2پین ریز

فونیکس2پین ریز

فونیکس2پین ریز

2445 :کد

۲۸,۰۰۰ ريال

فونیکس2پین ریز

نام قطعه : فونیکس2پین ریز

توضیحات : کانکتورphonix با فاصله پایه 3.81میلیمتر

قیمت : ۲۸,۰۰۰ ريال

تولید کننده :

تخفیف :

وضعیت موجودی : در انبار موجود می باشد.