4012

4012

4012

2444 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

4012

نام قطعه : 4012

توضیحات : DUAL 4-INPUT NAND GATE 10V

قیمت : ۳۵,۰۰۰ ريال

تولید کننده :

تخفیف :

وضعیت موجودی : در انبار موجود می باشد.