پین گرد نری 5پین

پین گرد نری 5پین

پین گرد نری 5پین

2436 :کد

۷,۰۰۰ ريال

پین گرد نری 5پین

نام قطعه : پین گرد نری 5پین

توضیحات : گانکتور نری پین گرد بافاصله پایه2.54میلیمتر

قیمت : ۷,۰۰۰ ريال

تولید کننده :

تخفیف :

وضعیت موجودی : در انبار موجود می باشد.