آخرین محصولات (کلید چکشی( کلنگی ))

کلبد چکشی 3حالته 6پایه

کلبد چکشی 3حالته 6پایه

3004 :کد

۷۵,۰۰۰ ريال

کلید 6پایه وسط خاموش مخصوص استفاده از یک کلید در 2کنتاکت

کلید چکشی 3حالته 3پایه

کلید چکشی 3حالته 3پایه

3005 :کد

۷۰,۰۰۰ ريال

کلید وسط خاموش قابل نصب روی پنل و جعبه

کلبد چکشی 2حالته 6پایه

کلبد چکشی 2حالته 6پایه

3006 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

کلید 2حالته 6پایه مخصوص خاموش روشن کردن 2کانال یا معمولی

کلید چکشی 2حالته 3پایه

کلید چکشی 2حالته 3پایه

3007 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

کلید چکشی تک حالته 3پایه قابل نصب روی پنل