آخرین محصولات (کانکتور ادابتور)

مادگی ادابتور

مادگی ادابتور

2210 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

مادگی فلزی قابل نصب روی جعبه مخصوص ادابتور

مادگی ادابتور

مادگی ادابتور

2207 :کد

۳۵,۰۰۰ ريال

مادگی پلاستیکی قابل نصب روی پنل همراه مهره

مادگی ادابتور بین راهی

مادگی ادابتور بین راهی

1404 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

مادگی ادابتور که با لحیم کردن پایه ها بین راهی استفاده

سوکت نری سوزنی ادابتور

سوکت نری سوزنی ادابتور

1403 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

سوکت بین سوزنی موبایلی و معمولی معروف به سوزنی

سوکت مادگی ادابتور روبردی

سوکت مادگی ادابتور روبردی

1402 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

کانکتور 3پایه مادگی ادابتور روبردی که یک پایه کلید میبا

سوکت نری ادابتور

سوکت نری ادابتور

1401 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

نری ادابتور پیچی که میتوان به سیم لحیم کرد