آخرین محصولات (وسایل سوراخ کاری فیبر)

مینی دریل تا مته2

مینی دریل تا مته2

2486 :کد

NO ريال

سه نظام و موتور داخل بسته بندی قابل استفاده مته تا سایز

3نظام 2طرفه

3نظام 2طرفه

1452 :کد

۱۹۰,۰۰۰ ريال

3نظام 2طرفه مخصوص استفاده انواع موتورها تا سایز مته3میل