آخرین محصولات (ماژولهای تغذیه)

ماژول تغذیه بردبردی

ماژول تغذیه بردبردی

2303 :کد

ماژول 3.3ولت و 5ولت مخصوص نصب روی بردبرد

ماژول کاهنده ولتاژ LM2596

ماژول کاهنده ولتاژ LM2596

2304 :کد

ماژول کاهنده DC 3A

ماژول افزاینده ولتاژLM2577

ماژول افزاینده ولتاژLM2577

2302 :کد

ماژوا 3امپری افزاینده ولتاژ DC