آخرین محصولات (فیبر سوراخ دار)

فیبر 23000سوراخ

فیبر 23000سوراخ

1544 :کد

NO ريال

فیبر 23000سوراخ با ابعاد 50*30

فیبر 13000سوراخ

فیبر 13000سوراخ

1543 :کد

۱,۱۵۰,۰۰۰ ريال

فیبر سوراخ دارر 13000سوراخ در ابعاد بزرگ

فیبر خطی 4000سوراخ

فیبر خطی 4000سوراخ

1542 :کد

۳۳۰,۰۰۰ ريال

فیبر 4000 که به صورت خطی پایه ها اتصال دارند

فیبر  4000سوراخ

فیبر 4000سوراخ

1541 :کد

۳۳۰,۰۰۰ ريال

فیبر4000سوراخ با ابعاد 24*12

فیبر سوراخ دار بردبردی

فیبر سوراخ دار بردبردی

1540 :کد

NO ريال

فیبر سوراخ دار طرح بردبرد با تفاوت اینکه باید لحیم کاری

فیبر 2600سوراخ

فیبر 2600سوراخ

1539 :کد

۲۲۰,۰۰۰ ريال

فیبر سوراخ دار 2600سوراخ با ابعاد 17*11

فیبر خطی 1650سوراخ

فیبر خطی 1650سوراخ

1538 :کد

۱۴۵,۰۰۰ ريال

فیبر 1650سوراخ که به صورت خطی پایه ها اتصال دارند

فیبر 1650سورراخ

فیبر 1650سورراخ

1537 :کد

۱۴۵,۰۰۰ ريال

فیبر 1650 سوراخ با ابعاد 10*14

فیبر خطی 1000سوراخ

فیبر خطی 1000سوراخ

1536 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

فیبر سوراخ دار که به صورت خطی پایه ها وصل میباشند

فیبر 1000سوراخ

فیبر 1000سوراخ

1535 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

فیبر 1000سوراخ تک رو مسی با ابعاد 8*11

فیبر 567سوراخ

فیبر 567سوراخ

1534 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

فیبر یک طرف مسی 567 سوراخ با ابعاد 6*7

فیبر سوراخ دار 2 ای سی

فیبر سوراخ دار 2 ای سی

1533 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

فیبر اماده سوراخ دار مخصوص قرار دادن 2ای سی

فیبر 250سوراخ

فیبر 250سوراخ

1531 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

فیبر 250سوراخ با ابعاد 5*3.5