آخرین محصولات (فیبر تبدیل SMD)

تبدیل8پایهSMD TO DIP

تبدیل8پایهSMD TO DIP

2471 :کد

,,سیما,الکترونیک,قطعات,قطعات الکترونیک,مقاومت,انواع مق

برد تبدیل 28پایهSMD TO DIP

برد تبدیل 28پایهSMD TO DIP

2470 :کد

برد تبدیل 2طرفه ریز و معمولی 28پایه قابل نصب روی بردبرد

تبدیل 2طرفه 16پین

تبدیل 2طرفه 16پین

1550 :کد

تبدیل 2طرفه که یک طرف ای سی آرم و یک طرف معمولی است

تبدیل اس ام دی 100 پایه مربعی

تبدیل اس ام دی 100 پایه مربعی

1548 :کد

برد تبدیل اس ام دی مربعی