آخرین محصولات (سوکت شبکه و تلفنی)

سوکت تلفنی 6پین RG11

سوکت تلفنی 6پین RG11

G77 :کد

۲۰,۰۰۰ ريال

سوکت تلفنی به صورت 6پین قابل نصب روی برد

سوکت تلفنی 4پین RG11

سوکت تلفنی 4پین RG11

G82 :کد

۱۸,۰۰۰ ريال

کانکتور تلفنی ماددگی 4پین قابل نصب روی برد

سوکت نری شبکه RJ45

سوکت نری شبکه RJ45

1589 :کد

۱۲,۰۰۰ ريال

سوکت نری بدون کاور شبکه RJ45

سوکت تلفنی RJ11

سوکت تلفنی RJ11

1588 :کد

۱۸,۰۰۰ ريال

سوکت مادگی سیمدار تلفنی 4پین

سوکت شبکه RJ45

سوکت شبکه RJ45

1587 :کد

۳۰,۰۰۰ ريال

سوکت شبکه 6پین پلاستیکی

سوکت شبکه بدون فیلتر RJ45

سوکت شبکه بدون فیلتر RJ45

1586 :کد

۴۸,۰۰۰ ريال

سوکت شبکه 8پین بدنه فلزی