آخرین محصولات (سنسور جریان)

ACS712ELCTR-20A-T

ACS712ELCTR-20A-T

2221 :کد

سنسور جریان Ip: 20A , Vcc: 5V

ACS712ELCTR05B

ACS712ELCTR05B

2220 :کد

سنسور جریان 5 امپر پایه SMD