آخرین محصولات (رله میلون)

رله 24ولت 7 امپر

رله 24ولت 7 امپر

2005 :کد

۷۵,۰۰۰ ريال

رله 24ولت پایه میلون تک کنتاکت 7امپر

رله 12ولت 7 امپر

رله 12ولت 7 امپر

2004 :کد

۷۰,۰۰۰ ريال

رله 12ولت پایه میلون 7امپر تک کنتاکت

رله 9ولت 7امپر

رله 9ولت 7امپر

2003 :کد

۷۵,۰۰۰ ريال

رله 9 ولت پایه میلون 7امپر تک کنتاکت

رله 5ولت 7 آمپر

رله 5ولت 7 آمپر

2002 :کد

۷۵,۰۰۰ ريال

رله 5ولت میلون 7 امپر تک کنتاکت و 5پایه