آخرین محصولات (رله مخابراتی)

رله مخابراتی 24ولت

رله مخابراتی 24ولت

2248 :کد

۱۰۵,۰۰۰ ريال

رله 2کنتاکت 8پایه مخابراتی با ولتاژ24 و امپر 2

رله مخابراتی 5 ولت

رله مخابراتی 5 ولت

2010 :کد

۱۱۰,۰۰۰ ريال

رله مخابراتی 5 پین 2کنتاکت 8 پایه

رله  مخابراتی 12ولت

رله مخابراتی 12ولت

2009 :کد

۱۱۵,۰۰۰ ريال

رله مخابراتی 12ولت 2کنتاکت 8پایه 2آمپر