آخرین محصولات (خنک کننده و خمیر سیلیکون)

چسب سیلیکون

چسب سیلیکون

2044 :کد

۱۸۰,۰۰۰ ريال

چسب سیلیکون چینی 60گرمی مارک کافوتر

خمیر سیلیکون

خمیر سیلیکون

2311 :کد

۲۵۰,۰۰۰ ريال

خمر سیلیکون چینی 60گرمی

عایق سیلیکونTO247

عایق سیلیکونTO247

2242 :کد

۲,۰۰۰ ريال

عایق نسوز سایزTO247مخصوص انتقال گرما به هیت سینک

عایق سیلیکونTO220

عایق سیلیکونTO220

2241 :کد

۲,۰۰۰ ريال

عایق نسوزTO220مخصوص انتقال گرما به هیت سینک

المان خنک کننده 6 امپر

المان خنک کننده 6 امپر

1120 :کد

NO ريال

المان خنک کننده در حد فریز شدن

المان خنک کننده 4 امپر

المان خنک کننده 4 امپر

1119 :کد

۰ ريال

المان خنک کننده در حد فریز شدن