آخرین محصولات (خازن پلی استر)

330NF 400V

330NF 400V

3062 :کد

خازن پلی استر330نانوفاراد400ولت

220NF 400V

220NF 400V

3061 :کد

خازن پلی استر 220نانوفاراد400ولت

680NF400V

680NF400V

I50 :کد

خازن پلی استر680نانوفاراد400ولت

100N 275V

100N 275V

I38 :کد

خازن پلی استر 100نانو فاراد 275ولتAC

470N 400V

470N 400V

I46 :کد

خازن پلی استر 470نانو فاراد 400ولت فاصله پایه 20

680NFنانوفاراد

680NFنانوفاراد

2290 :کد

680نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%

470NF200V

470NF200V

2289 :کد

470نانوفاراد200ولت

470NFنانوفاراد

470NFنانوفاراد

2288 :کد

470انو فاراد 63-100ولت با خطای 10%

330NFنانوفاراد

330NFنانوفاراد

2287 :کد

330نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%

220NFنانوفاراد

220NFنانوفاراد

2286 :کد

220نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%

100NF250V

100NF250V

2284 :کد

100نانوفاراد 250ولت

100NFنانوفاراد

100NFنانوفاراد

2285 :کد

100نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%

82NFنانوفاراد

82NFنانوفاراد

2283 :کد

4.7نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%

68NFنانوفاراد

68NFنانوفاراد

2282 :کد

68نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%

47nfنانوفاراد

47nfنانوفاراد

2281 :کد

47نانو فاراد 63-100ولت با خطای 10%

  • 2

    از

    1