آخرین محصولات (ترایاک)

BT134

BT134

2501 :کد

TRIAC 500v 400a

ترانزیستور2P4M

ترانزیستور2P4M

2448 :کد

2p4m SCR 2A 400V

Z0607

Z0607

2198 :کد

ترایاک 1A 600v

BTB16

BTB16

2196 :کد

TRIAC 700V 16A

BT136

BT136

1758 :کد

ترایاک 4امپپر تا 800ولت

BT137

BT137

1757 :کد

ترایاک 8امپر تا 800ولت

BT138

BT138

1756 :کد

500..800V, 12A.60mA

BT139اوریجینال

BT139اوریجینال

1755 :کد

ترایاک 16امپر 700ولت

BT139کپی

BT139کپی

1754 :کد

ترایاک 16امپر تا 800ولت

BTA16اوریجینال

BTA16اوریجینال

1753 :کد

ترایاک 16امپر 700ولت

BTA12

BTA12

1752 :کد

ترایاک 12امپر تا 600ولت

BTA40 COPY

BTA40 COPY

1751 :کد

Full-wave thyristor (triac)200..800V, 40A

BTA41اوریجینال

BTA41اوریجینال

1737 :کد

ترایاک 41امپر تا 700ولت