آخرین محصولات (ترانزیستور NPN)

2SC815

2SC815

2530 :کد

۷,۰۰۰ ريال

2SC2655

2SC2655

2519 :کد

۸۰,۰۰۰ ريال

2SC2625

2SC2625

2518 :کد

۱۲۰,۰۰۰ ريال

HIGH VLTG,HIGH SPEED SWITCHING TR 400V 10A

BDW93

BDW93

2516 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

NS SILICON POWER DARL. 100V 12A

BDX53

BDX53

2515 :کد

۴۰,۰۰۰ ريال

NS 100V 8 A 60 W DARL-L

BD243

BD243

2511 :کد

۶۰,۰۰۰ ريال

NS 100V 6 A 65 W

D400

D400

2465 :کد

۱۰,۰۰۰ ريال

NPN 25V 1A

D313

D313

2464 :کد

۲۵,۰۰۰ ريال

NPN 60V 3A

2N4401

2N4401

2559 :کد

۲,۵۰۰ ريال

NPN 60V 0.6AB

2SD965

2SD965

2237 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

ترانزیستور منفی/5امپر 42ولت سایزTO92 و(965)

MJE13007

MJE13007

2424 :کد

۶۵,۰۰۰ ريال

Switching Power Transistor, 400V 4A, 75W

اصلیSD1047

اصلیSD1047

2310 :کد

۱۰۵,۰۰۰ ريال

NPN 12A 140V ترانزیستور

bc817 smd

bc817 smd

2291 :کد

۱,۵۰۰ ريال

Amplifier, 45V 0.5A N chanel

BF199

BF199

2209 :کد

۱۵,۰۰۰ ريال

Micro Electronics NPN SILICON PLANAR EPITAXIAL TRANSISTOR

BUT11

BUT11

2208 :کد

۱۰۰,۰۰۰ ريال

TRSYS NPN SILICON POWER TRANSISTOR

  • 6

    از

    1