آخرین محصولات (برد برد و سیم)

سیم وایرپ متری

سیم وایرپ متری

2184 :کد

سیم وایرپ حلقه 305متری در رنگهای مختلف

سیم جامپر  نر و مادگی 40 رشته

سیم جامپر نر و مادگی 40 رشته

2182 :کد

سیم جامپر یک سر نر و یک سر مادگی 40رشته رنگی

سیم جامپر ماده به ماده

سیم جامپر ماده به ماده

2153 :کد

سیم جامپر بردبردی 40تایی 2سر مادگی

سیم بردبرد 65تایی

سیم بردبرد 65تایی

2154 :کد

سیم برد برد کیفیت عالی بدون قطع بودن65عدد

بردبرد کوچک

بردبرد کوچک

1492 :کد

برد برد با قابلیت مشابه با بقیه مدلها با این تفاوت که سا

بردبرد درجه1 خط دار

بردبرد درجه1 خط دار

2155 :کد

بردبرد DECبا کیفیت عالی و مشخص بودن خط مثبت و منفی

بردبرد GL (نارنجی )درجه 1

بردبرد GL (نارنجی )درجه 1

2156 :کد

برد برد چینی با کیفیت عالی مخصوص پروژه های دانشجویی