آخرین محصولات (بازر)

پیزو27میلی متر

پیزو27میلی متر

2314 :کد

۴۵,۰۰۰ ريال

پیزو فرکانسی جهت تولید صدا

بازر بزرگ

بازر بزرگ

2313 :کد

۰ ريال

بازر با قطر 25میل و ولتاژ کاری از 3ولت تا 24ولت DC

بازر 5ولت

بازر 5ولت

1834 :کد

۵۰,۰۰۰ ريال

بازر 5ولت 2پایه با صدای یکسان و بلند

بازر 12ولت

بازر 12ولت

1833 :کد

۵۵,۰۰۰ ريال

بازر 12ولت 2پایه با صدای یکسان و بلند