آخرین محصولات (اسید)

اسید مایع 250سی سی

اسید مایع 250سی سی

1546 :کد

۱۴۰,۰۰۰ ريال

اسید مایع مخصوص پاک کردن مس از روی برد
اسید مایع 500سی سی

اسید مایع 500سی سی

1545 :کد

۲۰۰,۰۰۰ ريال

اسید مایع مخصوص پاک کردن مس از روی برد