آخرین محصولات (آپ امپ)

UA741

UA741

2438 :کد

OP.AMP.BW=10KHZ.0.5v

NE5532

NE5532

2475 :کد

DUAL LOW NOISE OP.AMP

NE5532smd

NE5532smd

2474 :کد

DUAL LOW NOISE OP.AMP

LM224

LM224

2469 :کد

QUAD OP.AMP. \OP \LM

UA741 SMD اورجینال

UA741 SMD اورجینال

2294 :کد

اپ امپ تکی 8پایه با کیفیت جنس عالی

LM358 SMDاورجینال

LM358 SMDاورجینال

G42 :کد

DUAL OP.AMPاورجینال

LM1458N

LM1458N

2251 :کد

DUAL,LOW POWER OPAMP

OP27

OP27

2173 :کد

SINGLE,LOW NOISE OPAMP

LM833

LM833

2171 :کد

DUAL,LOW NOISE OPAMP

LM348

LM348

2165 :کد

QUAD,OPAMP

UA741

UA741

1801 :کد

OP.AMP.BW=10KHZ.0.5v/uS.VOF=1mV,22V

TL084

TL084

1800 :کد

QUAD GENERAL PURPOSE,JFET-INPUT -OP.AMP,IB=0.4nA

TL082

TL082

1799 :کد

DUAL GENERAL PURPOSE,JFET-INPUT,OP.AMP,IB=0.4nA

TL081

TL081

1798 :کد

SING GENERAL PURPOSE,JFET-INPUT,OP.AMP,IB=0.4nA

TL074

TL074

1797 :کد

QUAD LW-NOISE,JFET-INPUT,OP.AMP.IB=0.2nA

  • 3

    از

    1